13 มีนาคม 2020

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนเนินเอฟเอ็ม

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีเเละเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

เรื่องต่อไป

ระงับเหตุเพลิงร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ากลางใจเมืองจันทบุรี

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

กองสวัสดิการสังคม สร้างอาชีพให้ประชาชน

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)นางสุก ... Read more