20 เมษายน 2020

ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง สำนักปลัด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่ในสถานีขนส่ง ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี และบริเวณโดยรอบสถานีฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

เรื่องต่อไป

แจกน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด – 19 และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า)

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานปล่อ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงย่อย เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 14.30 นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัส ... Read more