26 พฤษภาคม 2020

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์

img815

เรื่องต่อไป

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโฟกัส

img814

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามั ... Read more