20 มีนาคม 2020

จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายให้ประชาชน ฟรี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีนางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน มีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก / กอง หัวหน้าส่วนการงาน คณะครูในสังกัดเทศบาล แกนนำอสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมอบรม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นล่าง เมื่อผู้อบรมจัดทำเป็นแล้วได้ร่วมผลิตและเทศบาลเมืองจันทบุรีได้นำแจกจ่ายให้ประชาชนทุกท่าฟรี เพื่อปกป้องและไม่ให้เชื้อโรค covic-19 แพร่กระจายต่อไป

เรื่องต่อไป

ห้ามทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง

เรื่องก่อนหน้า

จัดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค COVIC-19 ทั่วเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

ท.เมืองจันทบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19เทศบาลเมืองจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ไข้ ... Read more