20 มีนาคม 2020

จัดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค COVIC-19 ทั่วเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

ท.เมืองจันทบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19เทศบาลเมืองจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ไข้หวัดนก มือ เท้าปาก และ โควิด-19 สร้างความมั่นใจประชาชน นักท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองจันทบุรีได้นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยา ฆ่าเชื้อ ไข้หวัดนก มือ เท้าปาก และ โควิด-19 สร้างความมั่นใจประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาในจังหวัดจันทบุรีสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพราะสถานีขนส่งเป็นที่สาธารณมีประชาชนหนาแน่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการรถสาธารณะมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี และ หน่วยงาน ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งรถโดยสารตามวงรอบตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการคัดกรองผู้โดยสาร มีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้โดยสารที่จะขึ้นรถเพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการรถสาธารณะ

เรื่องต่อไป

จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายให้ประชาชน ฟรี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครงก ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะริมแม่น้ำจันทบุรี