21 มีนาคม 2019

จัดประชุมประชาคม (26 มีนาคมม 2562)

เรื่องต่อไป

รับฟังความคิดเห็นโครงการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า

เรื่องก่อนหน้า

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพร ... Read more