22 ตุลาคม 2020

จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และคนชรา

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ เเละเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และคนชรา

เรื่องต่อไป

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

การขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณถนนเทศบาลพัฒนา(ชุมชนย่อยที่ 10

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายย ... Read more