24 เมษายน 2019

งานสงกรานต์กลางคืน ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาคนรักจันท์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์กลางคืนปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมมอบนโยบายพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย มีประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันจัดงานสงกรานต์กลางคืนปลอดเหล้าถนนข้าวทิพย์ (ถนนท่าแฉลบ) กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้ถนนสายท่าแฉลบ ตั้งแต่แยกธนาคารกรุงเทพ ถนนท่าแฉลบ ถึงแยกไฟแดงเจพีไรวา เป็นถนนสายปลอดเหล้ามีระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ภายใต้ชื่องานว่าสงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์จันทบุรี ภายในงานมีกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า ลดอุบัติเหตุร่วมกับเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจันทบุรี และเครือข่ายตำบลสุขภาวะจังหวัดจันทบุรี พร้อมเปิดเวทีดนตรีสร้างสุข สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ การเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย ตลอดงานของเครือข่ายเยาวชน กิจกรรมเกมส์ นันทนาการต่าง ๆ บริเวณกองอำนวยการ จุดฝากเหล้าไว้กับตำรวจ บริเวณทางเข้า กองอำนวยการและทางออก ซึ่งโครงการฝากเหล้าไว้กับตำรวจสิ้นสุดเวลาเที่ยงคืน หลังจากนั้น เหล้า เบียร์ที่เข้าโครงการจะถูกนำไปทำกิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ ที่วัดใหม่เมืองจันทบุรี ในพิธีแห่สงกรานต์ ณ บริเวณหน้าวัดใหม่เมืองจันทบุรี นอกจากนี้ เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดโครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน เวทีสร้างสุข เพื่อเพิ่มบรรยากาศ และสร้างสีสันให้กับงานสงกรานต์กลางคืนปลอดเหล้าถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี โดยประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ในส่วนวัดใหม่เมืองจันทบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี จัดให้มีการก่อพระเจดีย์ทราย และฟังเทศน์มหาชาติ เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดใหม่เมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานจัดขบวนร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ