9 ธันวาคม 2019

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จ.จันทบุรี ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง คณะครู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จ.จันทบุรี ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

เรื่องก่อนหน้า

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ "จังหวัดสะอาด

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่ ... Read more