งพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ดำเนินการอำนวยความสะดวก รับ – ส่ง ผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ดำเนินการอำนวยความสะดวก รับ – ส่ง ผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 1 ราย เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และรับกลับบ้านต่อไป