งานป้องกัน

199

พบเหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199

039-311333

 งานป้องกัน

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินทั้งในเทศบาลและนอกเขต

เพื่อความรวดเร็วทันเหตุการณ์

โปรดแจ้งที่เกิดเหตุให้ชัดเจน

บอกชื่อ-สกุลจริงของผู้แจ้งที่ติดต่อกลับได้

อย่าแจ้งโดยที่เหตุยังไม่เกิดขึ้น

อัคคีภัยจะไม่เกิดขึ้น

หากทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย : เทศบาลเมืองจันทบุรี All Right Reserved.