3 กรกฎาคม 2020

คำสั่งจังหวัดจันทบุรี

เรื่องต่อไป

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

img274 img273

เรื่องก่อนหน้า

ห้ามให้อาหารนก

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อม ... Read more