8 มิถุนายน 2021

คณะส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความยินดีในวันแรกของการรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

 

เรื่องต่อไป

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดแนบท้ายฯ (2) ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)

เรื่องก่อนหน้า

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งแรก

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการปร ... Read more