9 ธันวาคม 2019

คณะผู้บริหารส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน รยองเกมส์

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ร่วมให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ มีจำนวนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 77 คน พนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ที่ควบคุมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 คน

เรื่องต่อไป

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ "จังหวัดสะอาด

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการ Big Cleaning Day