เทศบาลเมืองจันทบุรี ฟอรั่ม เว็บบอร์ดเทศบาล คนกวาดขยะไม่กวาดในซอยชวนะอุทิศ ๑0 ตอบกลับไปยัง: คนกวาดขยะไม่กวาดในซอยชวนะอุทิศ ๑0

#83857

ดำเนินการแจ้ง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบเรียบร้อย