เทศบาลเมืองจันทบุรี ฟอรั่ม เว็บบอร์ดเทศบาล เหตุใดแยกอีกเทริน จึงปิดการจราจร ตอบกลับไปยัง: เหตุใดแยกอีกเทริน จึงปิดการจราจร

#83856

เทศบาลเมืองจันทบุรี เข้าดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.หล่อสำเร็จรูป พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแบบโพลีเมอร์ – โมดิฟายด์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ป ศิริภัณฑ์จันทบุรี เป็นผู้รับจ้าง สิ้นสุดสัญญา 18 เมษายน 2564
โดยเริ่มทำการปิดเส้นทางจราจร 🚧 ตั้งแต่สามแยกโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ไปจนถึง ถนนท่าแฉลบ (โรงแรมอีสเทริ์น) จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เลี่ยงบริเวณเส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้