เทศบาลเมืองจันทบุรี ฟอรั่ม เว็บบอร์ดเทศบาล ไฟแดงเมืองจันท์มีกี่จุด ตอบกลับไปยัง: ไฟแดงเมืองจันท์มีกี่จุด

#1247

1.สี่แยกพระยาตรัง 2.สี่แยกเนินเอสโซ่ 3. สี่แยกที่ดิน 4. สี่แยกเจพี 5. แยกวิทยาลัยเทคนิค 6. แยกอนุบาลบุญสม 7. แยกโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 8 แยกสถานีตำรวจ 9.แยกเนินโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 10. แยกสะพานกิจจานนท์ 11. แยกตังเอ็ง 12. แยกวัดป่าคลองกุ้ง 13. แยกสะพานภิญญสาสน์