ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงฯ