25 สิงหาคม 2021

ขอบคุณ ปภ. จันทบุรี มอบเตียงกระดาษ 100 ชุด ให้แก่เทศบาลเมืองจันทบุรี

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
รับมอบเตียงกระดาษ จำนวน 100 ชุด
จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี
เพื่อนำไปใช้ในกิจการบริหารสถานการณ์โควิด – 19
เรื่องต่อไป

พ่อค้า-แม่ค้าตลาดโบลิ้งบริจาควัตถุดิบในการประกอบอาหาร ครัวเทศบาล

#ผักสดตลาดโบลิ่งส่งตรงถึงครัวเทศบาล #ปันน้ำใจ #เทศบาลเมืองจันทบุรี_ขอขอบคุณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 พ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ปันน้ำใจ เทศบาลเมืองจันทบุรี ขอขอบคุณ

#ปันน้ำใจ #เทศบาลเมืองจันทบุรี_ขอขอบคุณ - คุณยุพดี พรพายัพ ผู้อำนวยการเขตชลบุรี 2 - คุณปาณิสรา อธิกท ... Read more