ขอบคุณ ปภ. จันทบุรี มอบเตียงกระดาษ 100 ชุด ให้แก่เทศบาลเมืองจันทบุรี

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
รับมอบเตียงกระดาษ จำนวน 100 ชุด
จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี
เพื่อนำไปใช้ในกิจการบริหารสถานการณ์โควิด – 19