ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งที่ว่าง

ปชส.การรับโอนย้าย (ทม.บางระจัน)