ขนย้ายเตียง มอบสิ่งของ บรรเทาความเดือดร้อน

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น.
          ขนย้ายเตียง_มอบสิ่งของ_บรรเทาความเดือดร้อนนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี ในการขนย้ายเตียงผู้ป่วย มอบช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บริเวณชุมชนที่ 5Leave a Comment