กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย (วันสุนทรภู่) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทยซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร สร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง เช่นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศและนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย (วันสุนทรภู่) ขึ้น