กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายพยับ สมใจนึก รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายตากสิน) คณะครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยื่น) โดยการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ด้วยการกำจัดวัชพืช และสางใบบัวในสระน้ำ ตลอดจนการเก็บขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด เรียบร้อย มีความสวยงาม เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป