6 พฤษภาคม 2021

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

เรื่องต่อไป

ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด - 19 ณ ศาลาเมรุวัดป่าคลองกุ้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

คูืมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักคลัง)

ผลงาน 3 การให้ยืมพัสดุ  สัญญายืมพัสดุ  ผลงาน 2 ใช้ปัจจุบันเผยแพร่เว็บไซต์ผลงาน 1 ใช้ปัจจุบันเผยแพร่เ ... Read more