13 พฤษภาคม 2020

การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อฯ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

img268

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม

img774

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจ

img767