การเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เป็นวันแรก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ ทำการเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เป็นวันแรก โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นบน)
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี และกำหนดรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการสมัคร มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 4 ทีม จากนั้นได้มีการจับรายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรี โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุรี ว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง