16 มีนาคม 2021

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการจัดการทำประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

img911

เรื่องก่อนหน้า

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน (งานทะเบียนราษฎร)

img910 img909 img908 img907 img906 img905 img904 img903 img902 img901 img900