การรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนการงาน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 5 เทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

img982

เรื่องก่อนหน้า

การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเล ... Read more