23 มีนาคม 2021

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์

img946

เรื่องก่อนหน้า

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการจัดทำประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดการจัดทำ ... Read more