29 ตุลาคม 2020

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวศิน สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ร่วมประชุมทีมงานขับเคลื่อนนโยบายฯ และทีมวิชาการประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
เรื่องต่อไป

ประชุมคณะกรรมการชุมชน

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

img944 img943