11 มิถุนายน 2020

การปรับปรุงผิวจราจรถนนอัมพวาและซอยแยก

img271

เรื่องต่อไป

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๑๔ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๑๖

img954