22 ตุลาคม 2020

การปรับปรุงช่องท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 11

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานกองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการปรับปรุงช่องท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 11

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

img938

เรื่องก่อนหน้า

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวร ... Read more