8 ตุลาคม 2018

การประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ครั้งที่ 3 /2561

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี (ชั้นบน)

เรื่องต่อไป

ผู้บริหารฯ เยี่ยมแม่หลังคลอด

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณส ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

การสำรวจป้ายทั่วเขตเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2562