20 สิงหาคม 2020

การประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน คณะครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมประชุม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)

 

เรื่องต่อไป

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโคร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รับมอบลูกตะกร้อจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท)

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี ... Read more