29 ตุลาคม 2020

การประชุมประจำเดือนตุลาคม ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และคณะอสม. ร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคม ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์วัดใหม่เมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการทำงานทุกด้านของเทศบาล

วันายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ ลงพื้ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมคณะกรรมการชุมชน

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู ... Read more