การประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ