10 มิถุนายน 2020

การบริการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลขยะมูลฝอยกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลขยะมูลฝอยตุลาคม 2562 ข้อมูลขยะมูลฝอยธันวาคม 2562 ข้อมูลขยะมูลฝอยพฤศจิกายน 2562 ข้อมูลขยะมูลฝอยมกราคม 2563 ข้อมูลขยะมูลฝอยมีนาคม 2563 ข้อมูลขยะมูลฝอยเมษายน 2563 สถิติการต่อใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข สถิติการออกใบอนุญาตฆ่าสุกร สถิติผู้มารับการรักษาพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข

เรื่องต่อไป

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

img941

เรื่องก่อนหน้า

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศรายงานผลการติดตาม 63 รายงานติดตามส่วนหน้า1.ด้านศึกษา ปี 63  2.ย.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 63  3. ... Read more