22 ตุลาคม 2020

การตีเส้นจราจร ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 3

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตีเส้นจราจร ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 3

เรื่องต่อไป

การขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณถนนเทศบาลพัฒนา(ชุมชนย่อยที่ 10

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายย ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

โครงการสุขภาพดีที่จันทบุรี ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้ว ... Read more