6 สิงหาคม 2020

การตรวจคัดกรองนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

นที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

เรื่องต่อไป

พ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มี “ยุงลาย” เป็นพาหะนำโรค

เทศบาลเมืองจันทบุรีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง “พ่นหมอกควัน” ป้องกันโรค “ชิคุนกุนยา” และโรคที่เกิดจากยุง ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครง ... Read more