23 กรกฎาคม 2020

การจัดระเบียบท่องเที่ยวฯ

เรื่องต่อไป

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล

img278