การขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณถนนเทศบาลพัฒนา(ชุมชนย่อยที่ 10

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายยุคล            พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ เเละเจ้าหน้าที่เทศบาล  ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณถนนเทศบาลพัฒนา(ชุมชนย่อยที่ 10)
เรื่องต่อไป

จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และคนชรา

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายย ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

การตีเส้นจราจร ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 3

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายย ... Read more