13 มีนาคม 2020

กองสวัสดิการสังคม สร้างอาชีพให้ประชาชน

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยในครั้งนี้จัดให้มีการสอนประดิษฐ์ร่มประดับลูกไม้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ผู้ฝึกสอนจากอาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

จากนั้น นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรี อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกิจกรรมรวมพลัง อสม. อถล. ผลิตหน้ากากอนามัย ต้าน COVID-19 ให้กับผู้ที่มาร่วมโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ได้นำไปใช้เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ

เรื่องต่อไป

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนเนินเอฟเอ็ม

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

แก้ปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุบนถนน แยกที่ดิน

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวร ... Read more