16 กันยายน 2020

กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 3

วันที่ 11 กันยายน 2563  นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 3

 

เรื่องต่อไป

โครงการสร้างเสริมภูมิคุัมกันโรคแก่เด็กวัยเรียน ชั้น ป.1 และ ป.6 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ติดตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าเเสงสว่าง ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.50 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ติด ... Read more