กล่าวชื่นชม แสดงความยินดี และมอบรางวัลแก่นักกีฬาจากการแข่งข้นกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
         นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี กล่าวชื่นชม แสดงความยินดี และมอบรางวัลแก่ ✨คุณครูกัญญาวีร์ พลสุวรรณ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาวูซู และ ✨ด.ญ.พิมพ์พันธุ์ ธีระนุกูล นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน จากการแข่งข้นกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
โดยเป็นครูและนักเรียนจาก “โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2” สร้างชื่อเสียงให้แก่เทศบาลเมืองจันทบุรี ในการนี้ เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ครูและนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีLeave a Comment