ยินดีต้อนรับ

   

 

 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

      พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 14 มีนาคม 2557

ย้อนกลับ